เหตุผลที่ควรลงทุนกับ BearWash

ทำไมต้อง BearWash

เหตุผลที่ควรลงทุนกับ BearWash

1. ออกแบบและก่อสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญ

2. ระบบรับชำระเงิน QR Payment และระบบบริหารจัดการร้านออนไลน์

3. เราเป็นตัวอทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ LG Electronics ต่อเนื่องนานกว่า 3 ปี

4. มั่นใจด้วยการรับประกันทรัพย์สินอัคคีภัยและวินาศภัย

5. ไม่มี Franchise Fee ใน 3 ปีแรก

6. ทีมงานผู้เชี่ยวชาญการใช้งานและดูแลเครื่องซัก-อบ LG

7. มี Call Center ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา Real-Time ผ่านช่องทาง Line OA