เหตุผลที่ควรลงทุนกับ BearWash

เหตุผลที่ควรลงทุนกับ BearWash

1.ออกแบบและก่อสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญ

2.ระบบรับชำระเงิน QR Payment และระบบบริหารจัดการร้านออนไลน์

3.เราเป็นตัวอทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ LG Electronics ต่อเนื่องนานกว่า 3 ปี

4.มั่นใจด้วยการรับประกันทรัพย์สินอัคคีภัยและวินาศภัย

5.ไม่มี Franchise Fee ใน 3 ปีแรก

6.ทีมงานผู้เชี่ยวชาญการใช้งานและดูแลเครื่องซัก-อบ LG

7.มี Call Center ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา Real-Time ผ่านช่องทาง Line OA

Button